BRANDPORTE

MY-Portes 1 og 2 fløjede brandsikrede stålskydeporte leveres i alle størrelser og tilpasses din virksomheds individuelle ønsker og behov. De 2 fløjede stålskydeporte kan leveres med lige- eller ulige delte portfløje og som teleskopporte.

Brandsikre skydeporte BS 60/120 er konstrueret og godkendt i henhold til gældende normer, er under produktionskontrol fra DBI (Dansk Brandteknisk Institut) og kan leveres, så de opfylder de højeste brandkrav (EI2 60 efter CE 16034)

For 1 og 2 fløjede brandporte eksisterer der en maksimal størrelse for godkendt DS mærkning i bredde og højde 4800 x 3600 mm (BS60). Større porte kan leveres, men de skal godkendes af den stedlige brandmyndighed.

Brandporte kan leveres med eller uden gennemgangsdør og til installation på selvbærende konstruktion, hvis væggen ikke kan bære porten.

Vores brandporte er som standard fremstillet i aluzink stålplader, men vi tilbyder også efterbehandling af overfladen, så virksomheden har mulighed for at designe det ydre efter behov. Brandporte kan også leveres i rustfrit stål eller andre pladetyper. 

Som extra udstyr kan MY-Porte også levere og montere åbningsautomatik, ABDL-anlæg/røgdetektorautomatik.